Ang hamon ni Cory Aquino sa kilusang kaliwa Pagninilay ng isang kristiyanong maka-kaliwa

Nang bumuhos ang mga tao sa Ayala nang ilipat ang mga labi ni dating Pangulong Aquino mula La Salle Greenhills patungong Manila Cathedral, magkahalong saya at inggit ang pumuno sa akin: saya dahil sa dami ng taong nakikiramay at nagkakaisa; na nakakapukaw ng marubdob na damdaming makabayan at pag-asa; at inggit, sa kakayanan ni cory, buhay man o patay, na manawagan at pakilusin ang mga mamamayan- mayaman man o mahirap, at pagkaisahin sa isang landas.

Bilang isang maka-kaliwa na laging umaasam ng maraming taong kikilos nang bigkis tungo sa pagpapalaya, at batid ang hirap, gastos, pagpaplano, walang katapusang pulong upang magpakilos- na hindi umaabot sa ganyang proporsyon- nasabi ko sa aking sariling, “may ginagawang tama ang taong (Cory) ito kung bakit siya nakakapagbigay ng inspirasyon sa ganito karaming pilipino na hindi natin nagagawa o naibibigay o hindi nakikita sa atin (kilusang kaliwa) ng mga mamamayan“.

Kontribusyon ko ito sa di mabilang na pagninilay sa buhay at kamatayan ni Cory Aquino at bahagi na rin ng ating tuluy-tuloy na pagpuna sa sarili at sa kapwa lalo na sa kilusang kaliwa. Sa ganitong diwa o adhika nais kong ibahagi ang sulating ito.

I Si Tita Cory na Mahal ko.

A. Si Cory-ang mabuting pulitiko

Pagkatapos ng dayaan sa snap elections, nagyaya ng rally si Cory. Sabi ko, sige, ihahanda ko. Sa Plaza Miranda. Bakit dun-tanong niya.” Sa Luneta!”. Sabi ko, “kakalog tayo dun. Baka kaunti lang pumunta. Sabi niya “Bayaan mo. Kung walang pumunta, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa atin. At pwede na tayong tumigil.” At ang sumunod ay bahagi na ng kasaysayan: ang tagumpay ng bayan na nangyari sa Luneta na kung saan halos 2 milyon ang dumating.
-Jose Peping Cojuangco

Kapag umaalis siya papuntang ibang bansa noong presidente pa siya, isa lang sa amin ang isinasama niya, at sa bulsa niya kinukuha ang pambayad sa aming pamasahe, hindi sa kaban ng bayan.
Pinky Aquino-Abelleda

Kapag tinatanong ng tao kung bakit hindi pa niya ako pinapapasok sa pulitika, ang sagot niya ay, “kapag simple na ang kanyang lifestyle. Sa ngayon, sa kanyang lifestyle, hindi siya pwedeng mabuhay sa sahod ng isang government employee”
Kris Aquino-Yap

Pinagbawalan niya kaming magsimula ng anumang negosyo habang siya ay presidente. Lahat kaming kaanak at kamag-anak niya.
-Peping Cojuangco

Kapag kumukuha ako ng litrato at nagustuhan niya at kanyang itatago sa sarili niyang koleksyon, binabayaran niya ito at hindi gastos ng malacanang.
-photographer ni Cory Aquino

Nang anyayahan niya akong maglingkod sa departamento ng sakahan, sinabihan niya akong sundin ang batas, masipag na gawin ang trabaho, at huwag magnakaw.
-Philip Juico

Matapang siya. Buo ang loob. Malinaw sa kanya na ipagtatanggol niya ang demokrasya, laban sa lahat ng coup, kahit pa man mabuwis ang kanyang buhay.
PSG head

She never saw business as a milking cow. Whenever she would ask me for help, believe it or not, I never felt burdened but distinctly honored.
-Ramon del Rosario

Marami sa aking mga kakilalang eksperto sa batas ang nagsabi na hindi ka bawal tumakbo sa 1992. Ngayon lang nasisimulan ang pagtatayong muli ng ating demokrasya. Mabuway pa. Kailangan ka pa. Bakit hindi ka tumakbo ulit? Ang sagot niya “Isa lang. Illipat natin ito sa susunod nang mapayapa.”
-Peping Cojuangco

At mapayapa, walang arte, na ipinasa niya ang trono sa sumunod. At ito ang malaking pagakakaiba niya sa lahat.

Si Cory, katulad ng maraming namuno at humawak ng kapangyarihan, ay mula sa elitistang pamilya, at angkan, at kamag-anakan. Subalit naiiba siya sa lahat. Hindi siya narahuyo sa kapangyarihan. Alam niyang pansamantala lamang ito, at hindi monopolyo ng sinuman. At alam niya rin at isinabuhay kung para saan ito. Hindi ito para sa sarili kundi para sa bayan at sa mamamayan.
At sa pagtangan sa kapangyarihan-kakaiba siya. Sa gitna ng mga magagaling, hindi basta-basta, at mga beteranong pulitiko, namuno siya, hindi lamang sa talino, sa pagalingan ng argumento at katwiran, at lalong hindi sa paggapi sa kaharap upang lumutang siya at manaig kundi sa kakaibang lengguwahe ng feministang pagtanaw at pagtangan sa kapangyarihan-nagpapalakas

sa iba hindi sa sarili, mahinahon ngunit matatag, nakikinig ngunit matibay sa paniniwala at paninindigan. At hindi ginamit ang posisyon para payamanin ang sarili, o lustayin ang pera ng bayan.

Marami pang kwentong ganito. Tiyak ako na pwedeng maging isang librong makapal. Cory Aquino, Kakaibang pulitiko. Mabuting pulitiko. Kasi, hindi siya pulitiko. O pulitiko siya, sa ibang depinisyon ng salita. Kasi, binago niya ang ibig sabihin ng pulitiko. Isa siyang bayani na sa salita ni Patricia Evangelista ay “This is what a hero is- a man or a woman, who is confronted by the choice to do right, and who chooses it, not because of convenience, or power, or vengeance but because it is right.”

At hindi niya ito ginawa minsan lamang, pagkatapos mapaslang si Ninoy, kundi araw-araw, sa loob at labas ng Malacanang-at kahit sa paligid niya, ay nagkalat ang mga taong bawat hakbang ay gumagawa ng mali para sa sarap, sa kapangyarihan, sa paghihiganti, o sa ambisyon.

Araw-araw na pagkabayani-ito ang laman ng buhay-pulitika ni Cory. Araw-araw na pagtitipid, masinop na paggastos sa pera ng bayan. Araw-araw na pag-iisip kung ano pa ang ikabubuti ng bayan. Unang araw pa lang, maliwanag na sa kanya ang lahat-6 na taon lang siyang pangulo. Ito ang nagpa-iba sa kanya sa ibang pulitiko.

Bukod dyan, Sa kanya, naghalo, masarap na natimpla-ang pulitikal at personal dahil

B. Si Cory-ang mabuting tao

Kapag may nakikita tayong mabuting tao- hindi tayo nag-aatubili. Alam natin-basta nararamdaman natin-mabuting tao siya. May masasamang tao-at maraming nagkalat diyan. Basta. Nalalaman natin na masamang tao sila. Ganun si Cory. Mabuting tao. Basta. Alam nating mabuting tao siya. She was a damn good person! Good people of the world , unite- you have nothing to loose but your vane!
-de quiros

Minsang nagpunta kami sa painting lesson niya at siya ang toka na magpamiryenda, sinama niya ang cook. Pag-uwi, nauna kami. Wala pang pagkain sa bahay. Maya-maya ay lumabas siyang may dalang sopas na niluto niya at pinakain sa amin. Ganoon siya. Hindi niya kami nakakalimutan. Lagi niyang tinatanong kung nakakain na kami. Tinuring niya kaming pamliya. Iniangat niya ang aking self-confidence.
Spo4 Mallari, close-in security ni Cory

Maysakit na siya at hindi makatayong mag-isa, kapag sinasamahan ko sa banyo-laging nagpapasalamat.
Pinky Abelleda, pangatlong anak ni Cory

I didn’t notice that my anger was slowly receding- and my desire for vengeance was banishing the more I was close to this woman in yellow; now, I just want to make sure that I live every moment of my life to the fullest-without anger and vindictiveness; I did not notice I was being transformed the more I got closer to this woman in yellow;
-Teodoro Locsin Jr.

Hindi kakaunti ang ganitong mga kuwento. Sa palagay ko, pwede itong gawing panibagong libro- Cory Aquino, isang mabuting tao. Ngunit maliwanag pa sa sikat ng araw- ang kanyang asal, at ugali sa harap ng sinuman, malaki mang tao o maliit-ay isang huwaran ng pakikipagkapwa-tao. Araw-araw. Tiyak ako na paminsan-minsan, nanigaw naman siguro siya, umismid, at nagsalita ng masakit sa iba, kahit nakatalikod. Hindi naman tayo nag-uusap tungkol sa isang santo, ika nga ni Patricia Evangelista sa kanyang column sa Inquirer noong Agosto 2.

K. Si Cory ang mabuting mananampalataya

Sa simula pa lang ng biyahe, nagdadasal na siya. Kaya naging madasalin din ako.
-drayber ni Cory

Biro man, totoo rin talaga. Sa teamwork nila ni Cardinal Sin, si Cardinal Sin ang political officer at si Cory ang spiritual warrior.

Kapag nakaismid ako at angal nang angal sa buhay, sasabihin niya…Maur, magdasal ka na lang.
Maur Lichauco

She was not ashamed to proclaim her faith in God in the public arena; without being imposing; and she draws us to pray; her life of prayer taught us and draws us to prayer; without her pressuring or forcing us;
-Bishop Chito Tagle, Bishop of Imus

Mom, now I believe, without an iota of doubt, that you have run your course, you have finished the race, and you have kept the faith.
Sen.Noynoy Aquino

Magkasabay na nagbukas ang langit at lupa-upang ipagdiwang ang buhay ni tita cory —-Mrs. Tuazon

Tama si Patricia Evangelista- hindi santo si Cory. Ngunit baka mali rin siya dahil kalaunan, hindi malayong ideklara siyang santo ng Iglesia Katolika dahil sa kanilang batayan, ang mga santo ay mga taong nanatiling tapat sa kanilang pananampalataya sa bawat sandali ng kanilang buhay-sa gitna ng uri ng buhay na kanilang kinasadlakan; oo nga pala, hindi ibig sabihin ng mga santo sa simbahan ay yung mga taong hindi nagkakamali-sa katotohanan, ang kabaligtaran ang totoo; ang mga santo ay mga taong lubos ang pag-amin sa kanilang kasalanan-kaya sila naging mga santo; sila ang mga taong sobra-sobrang batid ang kanilang kasalanan, kaya natutulak na lubos na umasa at magtiwala lamang sa awa at habag ng diyos; kasi sa kanilang pagkamakasalanan, alam nilang mula sa biyaya lang ng Diyos sila makakagawa ng anumang kabutihan para sa kapwa-kaya sila nagiging santo-at tiyak ako na si Cory, ay isa sa mga taong may malalim na pag-amin sa kanyang mga kasalanan, kakulangan at kahinaan; kaya hindi ako magtataka kung ipaglaban ng iglesya katolika ng pilipinas na gawin siyang santo ng buong simbahan sa kalaunan;

Tama si Mrs. Tuazon nang sabihin niyang sa pagkamatay ni cory at pagpunta sa kabilang-buhay, sabay na nagbukas ang langit at lupa; sa lupa, masaya nating ipinagdiwang ang kanyang buhay- at ang langit, kung mayroon man at kung tama ang simbahang may langit nga-ay tiyak akong masaya, buong lugod, bukas ang bisig na tinanggap nila si Cory, at buong pagmamalaking niyakap at pinatuloy ng Diyos ang isang tunay na anak ng Diyos sa kanyang tahanan. At si Cory, masayang umuwi sa kanyang tunay at permanenteng tahanan.

Sa totoo lang, sa aking paniniwala na may kabilang buhay dahil tayong tao ay immortal , at ang buhay natin ay di natatapos sa daigdig na ito lamang, ngayon lang ako nakaramdam ng katiyakang, ang taong ito ay sa langit pupunta, at nakakatiyak din ako nang walang pag-aalinlangan, na nagbubunyi ang langit sa pagdating niya. Ako, baka 50-50 ang tsansa. Mabuti na lamang at walang impyerno! (ayon sa isang pinagpipitagang theologo mula sa Belgium, si Fr. Schilebeeckx, sa kanyang aklat na “I am a Happy Theologian”). Na lubos ko namang pinininiwalaan.

Ganyan si Cory: isang mabuting pulitiko, isang mabuting tao, at isang mabuting mananampalataya. At napag-isa niya ang tatlong aspetong ito ng kanyang buhay, sapagkat para sa kanya ang kabutihan ay siyang damit na sinusuot natin saan man mapunta. Sa buhay niya nga lang, inakyat niya sa isang antas ang kabutihan-kaya binuhay niya ang 3 aspetong ito sa antas ng pagkabayani at kabanalan-sa mata nating mga anak ng mas mababang diyus-diyosan. May iba pang aspeto ang kanyang pagkatao-mabuting ina, mabuting lola, matapat na asawa….mangangailangan pa ito ng mas maraming pahina at sa ibang sulatin.

II Ang hamon ni Cory sa ating kilusan

A. Ang mga “kasalanana ni Cory sa sambayanan”

Siyempre, sa salamin ng pananampalataya, ang aking malaking tanong ay: bakit sa kabila ng kanyang pagiging madasalin at malapit sa Diyos ay hindi niya narinig ang bulong ng Diyos, na ang lupa ay hindi sa sinuman kundi para sa lahat; at ang hacienda luisita ay dapat nang ipamahagi sa mga tunay na nagbubungkal nito?

Bakit hindi niya narinig ang bulong ng Diyos ng katarungan na ang walang habas na pangungutang ni Marcos na hindi nagsilbi sa kagalingan ng bayan ay hindi dapat bayaran upang may sapat na pondo para sa mga pangangailangan ng bayan, na nung panahong yaon, ay kulang na kulang? O, hindi muna bayaran upang unahin ang kapakanan ng bayan, at hindi ng mga bangkong nagpakasangkapan kay Marcos upang tumubo kahit pa lalong mabaon sa utang ang sambayanan?

Bakit hindi niya narinig ang bulong ng Diyos ng Katwiran at kalayaan, na ang mga base militar ng E.U. ay dapat isara sa ating bansa.

Ang sagot ko mula sa isang malungkot at masakit na paglilimi na may pagbubunyi: “Walang himala!”. Walang taong may diretsong linya ng komunikasyon sa Diyos. Ang Diyos ay nakakausap natin mula sa ating pagkatao; mula sa ating konsiyensiya. Kailangang gamitin ng Diyos ang mga mayroon tayong tao-upang maipahatid niya ang kanyang kalooban-ang ating budhi, ang ating loob, ang ating mga kaibigan, ang mga tao at institusyong ating pinakakatiwalaan, kasama ng lahat ng mga kakulangan at kasalanan nito: sa maikling salita- mula sa ating karanasan, bilang isang indibidwal na nakaugat sa isang komunidad.

Tulad ng lahat ng taong nais makipag-usap sa Diyos, ang budhi ni Cory, bukod sa mga turo at aral ng mga paaaralan (St. Scho at Assumption dito at sa ibang bansa) at simbahang humubog sa kanya, ay isang budhing hinubog ng kanyang pamilya, ng kanyang angkan, at ng kanyang kapaligiran- mayaman, elitista, naliligiran ng kayamanan at luho. Marahil, mula sa kanyang karanasan ng kaunting pagdarahop at halos pagka-inutil (helplessness) nang ikulong si Ninoy ni Marcos-natutunan niyang iwaksi ang personal na luho- ngunit hindi niya maalpasan ang paniniwala ng kanyang elitistang pinanggalingan na kanila ang hacienda luisita at karapatan nilang angkinin habang buhay. Kung may pagkukulang man, mas hihingin ko sa mga taong relihyoso na malapit sa kanya-sa kanilang kakulangang ulit-ulitin na sa turo ng simbahan ang lupa ay pag-aari ng Diyos para sa lahat at hindi lamang para sa kanilang pamilya.

Ikalawa, ang pinakamasasayang taon ng buhay-pamilya niya ay nangyari sa Estados Unidos. Paano sasagi sa kanyang isip na dapat baklasin ang mga base-militar ng Amerika sa ating bansa gayung ito ay nagsilbing kanlungan ng kanilang pamilya sa panahon ng paninil ng diktador?

Pangatlo, marahil, masyado tayong humingi (na hindi naman dapat) o umasa (na hindi naman dapat asahan) sa isang taong, ni kailanman ay hindi nagsabing kanya itong gagawin. Kahit na kailan, hindi siya nangakong isusulong ang repormang agraryo. Kahit na kailan, hindi niya sinabing laban siya sa utang panlabas na dapat bayaran. Kahit na kailan hindi niya sinabing laban siya sa mga base militar ng amerika sa ating bansa.

Marahil, mas tamang sisihin, o singilin ang ilang mga taong naging bahagi ng kanyang gabinete at opisyal sa gobyerno na noong panahon ng pakikibaka kay Marcos ay inihihiyaw ang mga programang ito, gunit nang mapuwesto ay nabawasan ang paninindigan na ipaglaban ito sa mga pulong ng gabinete at sa ibang mga paraan.

Marami siyang kakulangan. Sana , bagaman mga sariling kilos ng mga elemento ng military (lalo na ng mga adbenturistang ang akala, dahil sila ay naging mahalaga sa EDSA 1, dapat ay malaki ang papel nila sa gobyerno) ang pagpaslang kay Lean Alejandro at Lando Olalia, at ang mismong mendiola massacre, bilang pinuno, may mga dapat kinulong, pinanagot sa batas, at pinarusahan. Dapat, sa kanyang pamumuno, nailipat sa magsasaka ang hacienda nila-magsimula sa sariling bakuran! Hindi man siya naniniwala ditto, dahil ito ang batas, dapat nyang sinunod at pinatupad. Walang exempted sa batas. At maging magandang halimbawa sa mga kapwa niya panginoong may-lupa. Dapat, hiningi niya, hindi man lubos na pagbura sa utang, ay kahit man lang, hindi muna magbayad ng utang, nong 1986 upang may dagdag na pondo sa pangangailangan ng bayan, kaysa hindi matawag na walang palabra de honor.

Ngunit sa dulo, hindi ito kasama sa kanyang tinanggap na misyon. Mga programa ito ng mga progresibo at kaliwang puwersa. Hindi progresibo at kaliwa si Cory. Siya ay isang lider ng modernong kaayusan. Progresibo kung ihahambing sa pyudal at pulitika ng paglilimos bago at sa panahon ng Batas Militar ngunit hindi lalampas sa Jeffersonian democracy na kiling sa kagalingan ng may-kaya at malapit sa kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit habang patakas si Marcos, habang nagbubunyi ang lahat, ako ay nagmumukmok, tumatangis, dahil naniniwala ako noon na , “umalis si Marcos, ngunit hindi niya dinala ang ating mga problema”-at alam kong ang mga papalit sa kanya, ay walang muwang sa tunay na makakaalwan sa buhay ng maraming mahihirap. Nasabi ko sa aking sarili noon:”Noong EDSA 1, alam ng tao kung ano ang ayaw nila, ngunit hindi kung ano gusto nila”.

At kasama si Cory sa mga ang nais lamang ay ibalik ang lumang demokrasyang niyurakan ng Batas Militar ni Marcos. Ang kanyang tinanggap na responsibilidad ay ang pagbuhay ng mga institusyon upang panumbalikin ang demokrasya sa bansa na isina-isantabi ng diktadura ni Marcos. Isang anyo ng demokrasya na kasya ang Hacienda Luisita at base militar ng Estados Unidos (Gary Granada, EDSA). Isang anyo ng demokrasya na mayaman sa mga porma nito tulad ng eleksyon, check and balance sa gobyerno, rule of law, due process, etc. Isang anyo ng demokrasya na nakasandig sa malayang pamamahayag, malayang pagtitipon at pag-oorganisa, na sumampalataya o hindi, at iba pa. Isang uri ng demokrasya na malinaw na mas maalwan sa diktaturya ni Marcos saang angulo man tignan. Isang pampulitikang kaayusang malinaw na isang hakbang pag-unlad mula sa kalunus-lunos na lipunang pinamahalaan ni Marcos. Kaya sa kabila ng kakulangan ng demokrasyang ito- sinumang pilipino nang panahong yaon ay magbubunyi at sasamang ipundar. Hindi sapat para sa atin-ngunit mahalaga at hakbang pag-unlad. At tinupad niya ito, kahit mabingit siya sa kamatayan. At sa kabila ng napaka-nakakaliyong temtasyon ng kapangyarihan, hindi siya nag-alinlangan, o nag-ibang landas o narahuyo sa sarap ng kapangyarihan. Buong puso, buong buhay niyang sinikap na gampanan ang kanyang tinanggap na responsibilidad, na inari niyang bokasyon. At nang matupad niya, walang lingon-likod na bumitaw sa kapangyarihan-sapagkat ang pagpapalit sa trono ng kapangyarihan ay isa sa mga batayang salalayan ng anyo ng demokrasyang kanyang niloloob. Ang bokasyon pa lang na ito ay hiningan na siya ng di matatawarang sakripisyo. At malinaw na hindi siya kukulangin kung titimbangin. Ibinigay niya ang lahat ng kaya niyang ibigay.

Subalit hindi lang ito ang demokrasyang niloob natin sa kaliwa. Maaaring sandigan, ngunit kulang.

Kaya ang buong panahong ito ng paglalamay sa kamatayan ni Cory ay hindi lamang panahon ng pagluluksa o taus-pusong pasasalamat, tulad ng nangyari nitong nagdaang linggo. Ito ay panahon ng pagpupunla ng mga sibol na iniwan ni Cory na pati tayo sa kaliwa ay nararapat lamang payabungin; mga punlang kailangang-kailangan ng kilusang kaliwa, upang sa kalaunanan ay maibigay sa atin ng sambayanan ang pagtitiwala at pag-asa (na kanilang iginawad sa babaeng nakadilaw) na kaya rin nating painugin at pamunuan ang bayan hindi lamang upang ipagtangol ang demokrasya, kundi gawing katotohanan ito sa mas maraming mahihirap na mamamayan tungo sa tunay na kasarinlan, kaunlaran, katarungan at kapayapaan.

B. Mga malilit na binhi ni Cory na kailangan pa nating itanim, alagaaan, diligin at payabungin sa bawat isa sa atin, sa ating mga samahan at sa ating mga alyansa

Siya na mayaman. Ngunit napakatipid at masinop na ginastos ang pera ng bayan. Gaano tayo masinop na gumastos sa mga pondong natatanggap natin mula sa loob at labas ng bansa?
Gaano natin nagagamit sa personal na silbi ang mga gamit o bagay na dapat a pang-opisina lamang?
Siya na mayaman. Ngunit pinasimple ang buhay sa kung ano ang kailangan lamang. Gaano tayo namumuhay sa kapayakan sa kabila ng ating maliit na sahod, o sa medyo umaangat na lifestyle?

Siya na naging pangulo ngunit nanatiling mahinahon at mapagkumbaba at hindi tinuring na katulong at tagasilbi lamang ang mga malilit na taong itinalagang magbantay, magmaneho, magluto at maglinis ng kanyang bahay;
Tayo, paano tayo maki-ugnay sa ating mga kasambahay? Paano rin tayo nakikiugnay sa mga malilit na tao sa kilusan at sa ating mga maliliit na opisina? Ang mga drayber, ang mga utility, ang mga taga-zerox sa ating mga ngo’s- lalo ba natin silang pinapahanga habang nalalapit sila sa ating mga buhay at nakikita tayo kahit wala ang kamera, at wala tayo sa mga rally at presscon? At lalo bang lumalalim ang kanilang komitment at pagyakap sa ating mga isinusulong habang nalalapit sila sa ating buhay at nakikita nila ang ating tunay na pamumuhay at pag-uugali?

Siya, na itinuring na walang muwang sa pulitika ay umasa, nagtiwala at naniwala sa kapangyarihan ng mamamayan, sa kabutihan ng karamihan, at nanindigang ang pilipino ay “worth living and dying for?”
Tayo, hanggang saan talaga tayo naniniwala sa lakas, talino, kapangyarihan at muwang ng nakararami? At nakikita ba sa atin ng mga kasapi at inorganisa natin ang tunay at malalim na sampalatayang ito sa kanila?

Siya, na isinilang sa kapangyarihan ngunit hindi narahuyo dito, at tinanganan ito nang may malinaw na hangganan, hindi ginamit para sa sariling interes, at laging ginamit na nstrumento upang isulong ang kabutihan ng bansa.
Tayo, paano talaga natin tinitignan ang kapangyarihan? At sa kasalukuyan, paano tayo nanghahawakan nito sa ating mga opisina, samahan, at alyansa? Ang mga party-lists na naniniwalang maka-kaliwa sila, may ipinapakitang bang kaibahan sa pagtangan sa kapangyarihan kumpara sa regular na pulitiko sa kongreso?

Marahil, sa simula pa lang ng pag-oorganisa, dapat ay maituro at mahikayat natin ang mga umuusbong na lider na isang term lang! Mapa- unyon, mapa-samahang komunidad, mapa-alyansa, mapa-partido pulitikal, o mapa-ngo! Malinaw na hindi magandang halimbawa sa paghawak sa kapangyarihan sina Fidel Castro, Kim Jong Pil, at wag kalimutan-si Marcos! At ang mga hindi na napalitang presidente, executive-director, chairperson, o sec-gen ng mga ngo, union, alyansa, sentro, o partido pulitikal!

Ayon sa umuusbong na pagtanaw sa daigdig mula sa salamin ng quantum science, ang black holes ay hindi maliliit na butas na walang laman sa isang malawak na uniberso ng materyal na daigdig-kundi, sa kabaligtaran, ay ang siyang malawak na kinalalagyan ng mga maliliit na solidong bagay tulad ng mga planeta, buwan at mga bituin.

Tayo, sa kilusang kaliwa ay may maliliit na solidong bagay- ang buwan ng mga programa ng repormang sakahan, ang planeta ng demokratikong pamamahala, ang mga bituin ng kasarinlan at kaunlarang pambayan, sosyalistang kabuhayan, at iba pa; sa totoo lang, mas daig natin si Cory- nagsisimula tayo sa mga programa at adhikaing malapit sa adhikain at inaasam ng sambayanan. Subalit bakit wala tayong kapasidad na manawagan at magbigay-inspirasyon, katulad ng nagawa ni Cory?

Tulad ng nagdaang agham, akala nila, ito na ang katotohanan-ang mga solidong bagay na nakikita at nasusukat; ngunit tinuturo ng quantum science na ang mga iyon ay napakaliit lamang na bahagi ng buong katotohanan. At lulutang lamang ito at makikita dahil may di nasusukat na black hole. Ganundin sa ating buhay-pulitika at pagkamamamayan. Ang mga programang ito na nakaugat sa adhikain at saloobin ng mga mamamayan ay lulutang lamang at magsisilbing inspirasyon kung isinusulong ito at pinagkakaisahan ng mga mabubuting tao at mga namumunong nangunguna sa paghahandog, sa pagsasakripisyo at sa pag-aalay ng buhay, nang walang hinihinging kapalit (hindi pasalamat, hindi pagtanaw ng utang na loob, lalong hindi yaman o salapi, hindi kaginhawahan, at lalong hindi kapangyarihan) kundi ang paniniwalang kailangan itong gawin dahil ito ang tama at matuwid, araw-araw. Ang anumang pangarap ay dapat lang nakatuntong sa integridad, ng mga taong nagsusulong nito, ng mga samahang nakikibaka para dito, lalung-lalo na ng mga nagsisilbing lider nito.

Ipinakita ni Cory Aquino ito sa kanyang buhay, bilang pangulo at bilang ordinaryong mamamayan. Hindi minsan, at sa ilaw ng kamera lamang. Ngunit araw-araw. Sa bawat sandali ng kanyang buhay-paglilingkod. Dahil dito, kaya niyang manawagan sa laksa-laksang Pilipino-at kaya ganun na lamang ang balik-pagmamahal ng bayan sa kanya.

Ito ang hamon sa atin, sa bawat isa, sa mga kasapi ng ating mga samahan, sa ating pinapanday na mga samahan, at lalo na sa mga lider ng ating kilusan.

Mabuhay si Cory!
Mabuhay ang Kilusan!
Mabuhay ang Sambayanan!
Mabuhay si Hesus na pinatay, ipinako sa Krus, at Muling Nabuhay!

Siya nawa. Siya nawa. Siya nawa. At Siya nawa!

Arcy Garcia
Kasapi, OIKOS
Barangka, Lungsod ng Marikina
9 Agosto 2009

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: